Oma Lääkärisi Jyväskylän vaikuttavuusseurannan tuloksia v. 2017- potilaiden hoitotulokset parantuneet

Oma Lääkärisi Jyväskylän vaikuttavuusseurannan tulokset vuodelta 2017 – potilaiden hoitotasapaino on parantunut

 

Mehiläisen ulkoistetuille terveysasemilla seurataan säännöllisesti toiminnan laatua ja vaikuttavuutta usealla eri mittarilla. Kansallisten suositusten mukaan kakkostyypin diabetespotilaiden pitkäaikaista sokeritasapainoa kuvaavan arvon (HbA1c) tulisi olla alle 53 mmol/l (7 %) ja LDL kolesterolin tavoitearvo on alle 2,5 mmol/l. Sepelvaltimotautipotilaiden kohdalla pyritään LDL arvoon alle 1.8 mmol/l. Olemme onnistuneet selkeästi parantamaan potilaidemme arvoja kahden ensimmäisen toimintavuotemme aikana Oma Lääkärisi Jyväskylän terveysasemilla.

 

Jyväskylän kaupungin vaikuttavuusseurannan mukaan Oma Lääkärisi Jyväskylän hoidossa olevista kakkostyypin diabetespotilaista peräti 77 % on hoitotavoitteessa. Lisäksi 64 % kakkostyypin diabetespotilaistamme on hoitotavoitteessa LDL arvon suhteen ja arvot ovat parantuneet.

DM

 

Myös sepelvaltimotautipotilaiden osalla hoitotulokset ovat parantuneet. Potilaidemme LDL arvot ovat muuttuneet 5 % paremmiksi.

sepelvaltimotauti