Oma Lääkärisi Jyväskylä

Oma Lääkärisi är offentlig hälso- och sjukvård i toppklass på patientens villkor.

Individuell hälso- och sjukvård

Vi startade vår verksamhet i Korpilahti och Tikkakoski hösten 2015. På Oma Lääkärisi-stationer producerar vi skötar- och läkarmottagningstjänster för vårt områdes invånare. Dessutom sköter vi hemsjukvårdens, rådgivningsbyråernas och skolhälsovårdsläkarens tjänster i vårt område. Vi gör nära samarbete med hälsocentralen för Jyväskylä samarbetsområde.