PSA-mittaukset ja eturauhassyöpä

PSA-mittauksia ei suositella eturauhassyövän seulomiseksi

PSA-mittauksia ei suositella eturauhassyövän seulomiseksi

PSA on eturauhaskudoksen erittämä proteiini, jonka pitoisuutta voidaan mitata verestä. PSA-pitoisuus veressä nousee eturauhasen koon kasvun myötä. Eturauhasen koko kasvaa normaalisti iän myötä, mutta kasvua voi aiheuttaa myös eturauhassyöpä.

Normaalin kasvun aiheuttamaa PSA:n nousua ja syövän aiheuttamaa suurenemista ei yleensä voida erottaa toisistaan. Poikkeuksena ovat suuret, yli 10 ylittävät PSA-arvot. Eturauhassyöpä on aluksi oireeton ja se kasvaa vuosien tai vuosikymmenien aikana hitaasti. Suurimmalla osalla ikääntyvistä miehistä on syöpäsoluja eturauhasessa, jotka eivät aiheuta minkäänlaista oiretta heidän elinikänsä aikana. Noin puolella 70-vuotiaista miehillä on syöpäsoluja eturauhasessa. Jos oireettomalla miehellä todetaan yksittäisiä syöpäsoluja eturauhasessa, on mahdotonta varmuudella ennustaa, mikä niistä joskus tulevaisuudessa etenee oireita aiheuttavaksi ja mahdollisesti elämää lyhentäväksi syöväksi. Tämän takia merkittävä osa todetuista syövistä hoidetaan myös oireettomilla miehillä, vaikka suurin osa hoidoista on ns. turhia. Hoidoista on merkittävä haitta potilaan elämälle esim. virtsanpidätyskyvyn ja seksuaalitoimintojen heikentymisen muodossa.

Matala PSA ei poissulje eturauhassyöpää

Osa eturauhassyövistä on nopeasti eteneviä ja lähettää etäpesäkkeitä jo varhaisvaiheessa, ennen kuin ne kasvattavat eturauhasen kokoa tai PSA-pitoisuutta veressä. Havaittujen eturauhassyöpätapausten määrä kasvoi suomessa vuoteen 2005 asti nopeasti PSA:n lisääntyneen tutkimisen vuoksi, vaikka itse syöpäkasvaimien määrä ei liene lisääntynyt. Lisääntynyt eturauhassyöpätapausten havaitseminen ei ole kuitenkaan vähentänyt eturauhassyöpäkuolemia.

PSA-seulonnalla on pieni vaikutus kuolleisuuteen, mutta paljon haitttoja

Arvovaltaisessa lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan PSA-seulonta vähensi hieman eturauhassyövästä johtuvia kuolemia; 13 vuoden seurannassa vältettiin 1 kuolema 781 seulottua miestä kohden. Samanaikaisesti löydettiin yksi ylimääräinen eturauhassyöpä jokaista 27 seulottua kohden. Sama asia seulonnan hyödyistä ja haitoista graafisesti täällä.