Oma Lääkärisi Jyväskylä- hoidon vaikuttavuusseurannan tuloksia v. 2017-potilaiden hoitotasapaino on parantunut

Mehiläisen ulkoistetuilla terveysasemilla seurataan toiminnan laatua ja vaikuttavuutta usealla eri mittarilla. Kansallisten suositusten mukaan kakkostyypin diabetespotilaiden pitkäaikaista sokeritasapainoa kuvaavan arvon (HbA1c) tulisi olla alle 53 mmol/l (7 %) ja LDL kolesterolin tavoitearvo on alle 2,5 mmol/l. Sepelvaltimotautipotilaiden kohdalla pyritään LDL arvoon alle 1.8 mmol/l.  Olemme onnistuneet selkeästi parantamaan potilaidemme arvoja kahden ensimmäisen toimintavuotemme aikana Oma lääkärisi Jyväskylän terveysasemilla.

 

Jyväskylän kaupungin vaikuttavuusseurannan mukaan Oma Lääkärisi Jyväskylän hoidossa olevista kakkostyypin diabetespotilaista peräti 77 % on hoitotavoitteessa. Lisäksi 64 % kakkostyypin diabetespotilaistamme on hoitotavoitteessa LDL arvon suhteen ja arvot ovat parantuneet.

 

DM

 

DM

Myös sepelvaltimotautipotilaiden osalla hoitotulokset ovat parantuneet. Potilaidemme LDL arvot ovat muuttuneet 5 % paremmiksi.

sepelvaltimotauti